Usługi komunalne dla samorządów gminnych,
przedsiębiorstw, instytucji oraz mieszkańców.

 

 


REMONDIS Szczecin świadczy kompleksowe usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, budowlanych i przemysłowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, surowców wtórnych, odpadów wielkogabarytowych i biodegradowalnych oraz usługi zimowego i letniego oczyszczania dróg, chodników i placów. Posiadamy dwa nowoczesne zakłady w Szczecinie i Świnoujściu. 

 

 

 

 

 

szczecin - oferta

 • zmieszane odpady komunalne 
 • surowce wtórne
 • odpady biodegradowalne
 • odpady wielkogabarytowe
 • elektroodpady
 • gruz i inne odpady budowlane
 • odpady przemysłowe i niebezpieczne
 • produkty przeterminowane
 • zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg, chodników i placów

ODDZIAŁ ŚWINOUJŚCIE- OFERTA

 • zmieszane odpady komunalne 
 • surowce wtórne
 • odpady biodegradowalne
 • odpady wielkogabarytowe
 • elektroodpady
 • gruz i inne odpady budowlane
 • odpady przemysłowe i niebezpieczne
 • zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg, chodników i placów
 • usługi asenizacyjne

 

pozostałe gminy - oferta

 • zmieszane odpady komunalne 
 • surowce wtórne
 • odpady biodegradowalne
 • odpady wielkogabarytowe
 • elektroodpady
 • odpady przemysłowe i niebezpieczne