Działać odważnie i strategicznie!
Kierownictwo naszego przedsiębiorstwa.

 

Kierownictwo REMONDIS Szczecin Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podejmowane działania służą realizacji strategicznych celów firmy.

 

 Ronald Laska, prezes zarządu

 

 Leszek Pieszczek, członek zarządu

 

 Monika Wierzbicka, prokurent