Zawsze i dla każdego.
Jesteśmy do usług.

Od wielu lat zajmujemy się gospodarką odpadami. Wiemy jak robić to profesjonalnie, bezpiecznie dla środowiska i z korzyścią dla naszych klientów.

Zaufaj REMONDIS Szczecin!

 

REMONDIS Szczecin oferuje szerokie spektrum usług w zakresie odbioru, zbiórki i zagospodarowania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw oraz instytucji. W zależności od rodzaju usługi działamy w ramach umów podpisanych z Gminą Miasto Szczecin albo bezpośrednio na zlecenie klienta.

 

Wybierz usługę na terenie Szczecina:

odpady komunalne

 

surowce wtórne

 

odpady biodegadowalne

 

odpady wielkogabarytowe

 

elektroodpady

 

odpady budowlane i poremontowe

 

odpady przemysłowe i niebezpieczne oraz produkty przeterminowane

 

zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg i placów

 Nasi klienci mają z czego wybierać. W zależności od potrzeb i wymogów ustawowych podstawiamy odpowiednie pojemniki.

REMONDIS Szczecin Sp z o.o. nr BDO: 000012035

Harmonogramy odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych w Szczecinie dostępne są tutaj:

ecoszczecin

 

Kasa i biura Spółki czynne

od poniedziałku do piątku,

w godz. 8.00 -16.00