Małe pojemniki wielokrotnego

opróżniania.

MGB 120/MGB 240

 

 

 

MGB 120/ MGB 240

pojemność: 120/240 litrów
wysokość: 935/1065mm
szerokość: 480/580 mm
głębokość: 560/735mm

 

 

 

 

Przeznaczenie
odpady komunalne, odpady spożywcze, akumulatory, baterie, odpady przemysłowe stałe, odpady zielone