2-small2

 Początki działalności REMONDIS Szczecin Sp. z o.o. sięgają 1993 roku. Dziś Spółka może poszczycić się jedną z najnowocześniejszych baz w Polsce.

 

 


 

Kronika firmy - wybrane fakty.

 

1993 -  w ramach prywatyzacji Miejskiego Zakładu Usług Sanitarnych w Szczecinie zostaje założona publiczno-prywatna spółka zajmująca się gospodarką odpadami: RETHMANN – SZCZECIN Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żołnierskiej 56 w Szczecinie

 

1993 - zawarcie długoterminowej umowy z Miastem Szczecin na świadczenie usług zagospodarowania odpadów oraz usług oczyszczania nawierzchni jezdni, chodników i opróżniania koszy ulicznych

 

1994 - wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, uruchomienie linii sortowniczej do segregowania odpadów opakowaniowych z papieru i tworzyw sztucznych

 

2002 - wprowadzenie nowych usług dla sektora przemysłowego związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi

 

2004 - zmiana nazwy Spółki na REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

 

2005 - uruchomienie w siedzibie Spółki punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

2007 - utworzenie oddziału REMONDIS Świnoujście

 

2012 - ukończenie budowy i otwarcie nowoczesnej bazy oddziału w Świnoujściu wraz ze stacją przeładunku odpadów

 

2013 - ukonczenie budowy i uruchomienie instalacji do produkcji paliwa alternatywnego oraz sortowni surowców wtórnych na terenie nowo budowanej bazy

 

2013 - ukończenie budowy i otwarcie nowej siedziby Spółki w Szczecinie, przy ul. Janiny Smoleńskiej ps. "Jachna" 35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - budowa i uruchomienie części instalacji do bilogicznego przetwarzania odpadów

 

2015 - instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów uzyskuje status instalacji regionalnej dla regionu szczecińskiego

2019 - 2022 objęcie patronatem Wielkiej Kolekcji Stoewera w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie

2020 - Prezes Spółki Ronald Laska nagrodzony Złotą Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego
 
2021 - Spółka uhonorowana tytułem Mecenasa Kultury Szczecina 2020r.