REMONDIS - liczby i fakty.

 

Rodzaj instalacji 

ilość

 

instalacje do termicznego

przekształcania odpadów

9

 

instalacje do przetwarzania

odpadów budowlanych

22

 

składowiska odpadów

37

 

instalacje do produkcji paliw alternatywnych

9

 

instalacje do przetwarzania

chemikaliów fotograficznych

9

 

instalacje do przetwarzania odpadów

z sektora rzemieślniczego

16

 

sortownie szkła

10

 

instalacje do przetwarzania drewna

17

 

instalacje do niszczenia

nośników informacji

19

 

oczyszczalnie ścieków

180

 

instalacje do kompostowania i fermentowania

55

 

instalacje do przetwarzania

tworzyw sztucznych

3

 

instalacje do przetwarzania rozpuszczalników

2

 

sortownie papieru

64

 

instalacje do mechaniczno-biologicznego

przetwarzania odpadów komunalnych

18

 

centra demontażu i elektrorecyklingu

11

 

instalacje do przetwarzania odpadów niebezpiecznych

72

 

sortownie odpadów opakowaniowych

16

Najważniejsze dane o Grupie REMONDIS. Chcąc wybrać informację o poszczególnych obszarach działalności należy kliknąć na właściwą zakładkę u góry tabeli.