REMONDIS - liczby i fakty.

 

Materiał

Mg/rok

 

metale / złom (wraz z danymi TSR)

7.523.000

 

gruz / zmieszane odpady budowlane

3.000.000

 

odpady komunalne

3.880.000

 

papier/makulatura/karton

1.812.000

 

ziemia

2.550.000

 

odpady zielone i biodegradowalne

1.680.000

 

szlamy z oczyszczalni

1.272.000

 

odpady z sektora rzemieślniczego

1.160.000

 

odpady z sektora przemysłowego

970.000

 

szkło

786.000

 

drewno

700.000

 

odpady opakowaniowe

195.000

 

żużle metali

140.000

 

elektro-odpady

145.000

 

chemikalia fotograficzne

17.000

Najważniejsze dane o Grupie REMONDIS. Chcąc wybrać informację o poszczególnych obszarach działalności należy kliknąć na właściwą zakładkę u góry tabeli.