REMONDIS - liczby i fakty.

 

Marka

Produkt

Mg/rok

 

RETERRA®

komposty i ziemie

800.000

 

SBS®
BGP®
RENOTHERM®

paliwa alternatywne

150.000

 

RADDiBIN®

gips

865.000

 

PLANOLEN®
PLANOMID®
PLANOPET®

granulaty tworzyw sztucznych

60.000

 

alumin®

specjalistyczne odczynniki chemiczne

45.000

 

RESOLVE

rozpuszczalniki i odczynniki chemiczne

21.000

 

casul®

mineralny pigment bieli

14.000

Najważniejsze dane o Grupie REMONDIS. Chcąc wybrać informację o poszczególnych obszarach działalności należy kliknąć na właściwą zakładkę u góry tabeli.